ÚVOD

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE


Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

HYGIENA ALIMENTORUM XL
BEZPEČNOSŤ A KVALITA MLIEČNYCH A RASTLINNÝCH KOMODÍT,
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorá sa uskutoční
15. - 17. mája 2019
pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
v Hoteli Patria **** - Štrbské Pleso
Slovenská republika