SÚŤAŽ

Organizačný výbor konferencie Hygiena Alimentorum XLI, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín vyhlasuje 7. ročník súťaže s názvom „Súťaž o najlepší vybraný trvanlivý mäsový výrobok konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI“.

Organizátor vyhlasuje súťaž v roku 2020 v nasledovných kategóriách trvanlivých tepelne opracovaných a neopracovaných mäsových výrobkov, do ktorých je možno výrobky prihlásiť:
1. Najlepšia Strážovská saláma konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI
2. Najlepšia saláma Nitran konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI

Súťaže sa môže zúčastniť každý podnikateľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberá potravinárskou výrobou, spracovaním mäsa a výrobou mäsových výrobkov.
Prihlasovanie do súťaže prebieha v termíne od 1. 2. 2020 do 10. 5. 2020.

Prihlásiť sa môžete vyplnením on-line registračného formulára.

HA2020_Štatút súťaže