TERMÍNY

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 17. apríla 2020.

Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 17. apríla 2020.

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 30. 4. 2020.

Postery je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 24. apríla 2020.

Konferencia sa uskutoční 13. – 15. mája 2020 v Hoteli Patria **** – Štrbské Pleso, Slovenská republika.

V prípade otázok kontaktujte organizačný výbor konferencie.