PROGRAM

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 30. 4. 2020.