Registračný formulár 

 Kontakt 
* Meno:
* Priezvisko:
  Titul:
* Email:
  Inštitúcia:
* Ulica, čislo:
* Mesto:
* PSČ:
* Krajina:
* Účasť 
Aktívna (poplatok 150,00 €)
Pasívna (účastnícky poplatok 150,00 €)
Firemná prezentácia (poplatok 300,00 €)
 Aktívna účasť 
Názov prednášky:
Autor/Autori prednášky:
Názov posteru:
Autor/Autori posteru:
 Objednávka prezentácie firmy 
Objednávka prezentácie firmy – jednotný poplatok za každú formu prezentácie 300,- €
 
prezentačný stôl počas konferencie:
áno
nie
prezentácia firmy počas programu konferencie:
áno
nie
panelová prezentácia:
áno
nie
uverejnenie reklamy v zborníku:
áno
nie
iné:
 Účastník, ktorý požaduje vystavenie daňového dokladu (faktúru) o zaplatení účastníckeho poplatku:
Presný názov subjektu:
IČO:
IČ DPH:
Zaplatená suma:
Mená účastníkov:
 
Poznámka: Účastník, ktorý požaduje vystavenie daňového dokladu (faktúru) o zaplatení účastníckeho poplatku musí do 24. apríla 2020 nahlásiť organizátorovi nasledujúce údaje: presný názov subjektu, IČO, IČ DPH, zaplatenú sumu a mená účastníkov
 
 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním elektronickej komunikácie 
* súhlasím so spracovaním osobných údajov.
* súhlasím so zasielaním elektronických cirkulárov konferencie, emailových marketingových oznámení, pozvánok na udalosti organizované UVLF.
Polia označené * sú povinné!