POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

Zborníky recenzovaných príspevkov a abstraktov (oboch s ISBN) zahŕňajú všetky príspevky na konferencii, prednášky a aj postery.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať uvedené pokyny budú vrátené autorovi na prepracovanie. Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov.

Príspevok (abstrakt a celý príspevok do zborníka na CD) je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 24. apríla 2019.

POŽIADAVKY NA POSTERY
Veľkosť posteru: šírka – 60 cm, výška – 80 cm v PowerPointe
Postery budú prezentované elektronickou formou.
Postery zasielať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 24. apríla 2019.

POŽIADAVKY NA PREDNÁŠKY
Čas vyhradený pre plenárnu prednášku je 25 minút a časový rozsah pre prednášku je 15 minút v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom.
Vybrané príspevky (v anglickom jazyku) budú publikované vo vedeckom časopise FOLIA VETERINARIA.