Tematické zameranie konferencie

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentovať aktuálne poznatky o význame, bezpečnosti a kvalite mlieka a mliečnych produktov na úrovni domácich a zahraničných producentov. Súčasťou konferencie bude už tradične aj sekcia zameraná na bezpečnosť, kvalitu a spracovanie rastlinných komodít.

1. Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov
2. Bezpečnosť a kvalita rastlinných komodít