Termíny

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do
17. apríla 2019

Príspevok (abstrakt, celý príspevok do zborníka na CD a poster) je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do
24. apríla 2019

Úhrada účastníckeho poplatku je najneskôr do
24. apríla 2019

Účastník, ktorý požaduje vystavenie daňového dokladu (faktúru) o zaplatení účastníckeho poplatku musí nahlásiť organizátorovi nasledujúce údaje: presný názov subjektu, IČO, IČ DPH, zaplatenú sumu a mená účastníkov do 24. apríla 2019.

Konferencia sa uskutoční 15. - 17. mája 2019 v Hoteli Patria **** - Štrbské Pleso, Slovenská republika.

V prípade otázok kontaktujte organizačný výbor konferencie.