ODBORNÝ A MEDZINÁRODNÝ VÝBOR

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE

MAĽA Pavel, doc., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR

BÍREŠ Jozef, prof., MVDr., DrSc.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
DUDRIKOVÁ Eva, doc., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
GOLIAN Jozef, prof., Ing., Dr.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Nitra, Slovenská republika
HERIAN Karol, Ing., CSc.
Žilina, Slovenská republika
KERESTEŠ Ján, Ing., CSc.
Nika, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenská republika
KOLOŠTA Miroslav, Ing., PhD.
Výskumný ústav mliekárenský a.s., Žilina, Slovenská republika
KURUCOVÁ Monika, MVDr.
Tatranská mliekareň a.s., Slovenská republika
KUZMIAK THEISZOVÁ Marica, Ing.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MOJŽIŠOVÁ Jana, Dr. h. c., prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
TREMLOVÁ Bohuslava, doc., MVDr., PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Česká republika
TUREK Peter, prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
VORLOVÁ Lenka, prof., MVDr., PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Česká republika
VOSKÁR Stanislav, Ing.
Slovenský mliekarenský zväz, Slovenská republika