SÚŤAŽ

Organizačný výbor konferencie Hygiena Alimentorum XLII (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín) vyhlasuje 7. ročník súťaže (ďalej len „súťaž“) s názvom „Súťaž o najlepšie hydinové párky a hydinovú šunku konferencie Hygiena Alimentorum XLII“. Tieto pravidlá upravujú súťaž a sú jediným záväzným dokumentom pre organizovanie tejto súťaže. Tieto pravidlá môžu byť zmenené formou písomných dodatkov. Zmeny pravidiel sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu odborného garanta organizačného výboru konferencie Hygiena Alimentorum XLII.

Organizátor vyhlasuje súťaž v roku 2022 v nasledovných kategóriách hydinových mäsových výrobkov, do ktorých je možno výrobky prihlásiť:

  • Najlepšie Hydinové párky konferencie Hygiena Alimentorum XLII,
  • Najlepšia Hydinová šunka konferencie Hygiena Alimentorum

Prihlasovanie do súťaže prebieha v termíne od vyhlásenia súťaže do 25. apríla 2022. Jeden podnikateľský subjekt môže prihlásiť do každej vyhlásenej kategórie aj viac svojich výrobkov, pričom každý výrobok musí byť prihlásený na samostatnej prihláške.

Registrácia vzoriek je možná prostredníctvom portálu konferencie http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/ v časti „Súťaž“ alebo telefonicky na +421 915 984 756; +421 915 984 010 a e-mailom: hygiena.alimentorum@uvlf.sk.

Súťaž bude prebiehať v priestoroch salónika „Vinotéka“ v Hoteli Patria**** – Štrbské Pleso, TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s., Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry, Slovensko. Súťaž sa uskutoční 19. mája 2022 počas trvania konferencie Hygiena Alimentorum XLI.

Prihlásiť sa môžete vyplnením on-line registračného formulára.

PDF Hygiena Alimentorum 2022 Štatút súťaže