TERMÍNY

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 30. septembra 2021.

Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 31. októbra 2021.

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 15. novembra 2021.

Postery je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 31. októbra 2021.

Konferencia sa uskutoční 21. – 23. novembra 2021 v Hoteli Patria **** – Štrbské Pleso, Slovenská republika.

V prípade otázok kontaktujte organizačný výbor konferencie.