TERMÍNY

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 25. apríla 2022

Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu  hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2022.

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 13. mája 2022.

Postery je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2022.

Konferencia sa uskutoční 18. – 20. mája 2022 v Hoteli Patria **** – Štrbské Pleso, Slovenská republika.

V prípade otázok kontaktujte organizačný výbor konferencie.