PROGRAM

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 15. novembra 2021.