POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

Zborníky recenzovaných príspevkov a abstraktov (oboch s ISBN) zahŕňajú všetky príspevky na konferencii, prednášky, aj postery.

Príspevky budú recenzované a tie ktoré nebudú spĺňať uvedené pokyny budú vrátené autorovi na prepracovanie.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov.

Vybrané príspevky budú publikované vo vedeckom časopise Folia Veterinaria a v odbornom časopise Maso.

POŽIADAVKY NA POSTERY
Veľkosť posteru: šírka – 60 cm, výška – 80 cm v PowerPointe.

Postery budú prezentované elektronickou formou. Postery je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2022.

POŽIADAVKY NA PREDNÁŠKY
Čas vyhradený pre plenárnu prednášku je 25 minút a časový rozsah pre prednášku je 15 minút v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom. Prezentácie prednášok si prineste na USB kľúči. Člen organizačného výboru zabezpečí nahratie prezentácie a nastavenie audio vizuálnej techniky pred začatím jednotlivých blokov prednášok.