logo_UVLF_SK_100          logo_EFSA_100   logo_SVPS_100           

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY, TECHNOLÓGIE A ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚNIA HYDINÁROV SLOVENSKA
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE
Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
HYGIENA ALIMENTORUM XLII

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ A KVALITA PRODUKTOV HYDINY, RYBOLOVU A ZVERINY – AKTUÁLNE PROBLÉMY A TRENDY
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorá sa uskutoční
18. – 20. mája 2022
v Hoteli Patria**** – Štrbské Pleso
Slovenská republika