logo_UVLF_SK_100      logo_SVPS_100      logo_EFSA_100      logo_SZSM_60_2      logo_SSP

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY, TECHNOLÓGIE A ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
SLOVENSKÝ ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE
Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
HYGIENA ALIMENTORUM XLI

HAlogo

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA KVALITY A ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorá sa uskutoční
21. – 23. novembra 2021
v Hoteli Patria **** – Štrbské Pleso
Slovenská republika