FOTOGALÉRIA

Na tomto mieste bude zverejnená vybraná fotodokumentácia z konferencie.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované.

Predchádzajúce ročníky:

Hygiena Alimentorum XL – Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít

« z 2 »