REGISTRÁCIA / REGISTRATION


    Aktívna (poplatok 150,00 €) / Active (registration fee 150,00 €)Pasívna (účastnícky poplatok 150,00 €) / Passive (registration fee 150,00 €)Firemná prezentácia (poplatok 300,00 €) / Firm presentation (registration fee 300,00 €)