TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej bezpečnosti a kvalite hydinového mäsa, výrobkov z hydinového mäsa, vajec, vaječných výrobkov, produktov rybolovu, zveriny z voľne žijúcej a farmovej zveri a medu. V posterovej sekcii môžu byť prezentované aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite aj ostatných potravinových komodít.