TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať nové poznatky o produkcii, zdravotnej bezpečnosti a kvalite hovädzieho, bravčového, baranieho, kozieho a konského mäsa vo vzťahu k intravitálnym vplyvom a uplatňovaniu zásad pohody zvierat pred jatočným opracovaním. Zameranie vedeckej konferencie je ďalej smerované na nové technologické postupy a úroveň hygieny jatočného opracovania zvierat a manipulácie s mäsom pre zaistenie zdravotnej bezpečnosti a kvality. V oblasti mäsových výrobkov je zameraním vedeckej konferencie oboznámenie sa s modernými technologickými postupmi výroby, poukázanie na riešenia pri zlepšovaní bezpečnosti a kvality cestou využívania modernej mäsiarskej technológie, aplikácie prísad, prídavných látok a obalových materiálov s prihliadnutím na tradičnú kvalitu mäsových výrobkov, prezentovanie vplyvu maloobchodu na kvalitu mäsa a mäsových výrobkov, možnosti inovácie predaja a zhodnotenie stavu uplatňovania európskej legislatívy a politiky kvality.