ODBORNÝ A MEDZINÁRODNÝ VÝBOR

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE
MARCINČÁK Slavomír, prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
mobil: +421 915 984 756, e-mail: slavomir.marcincak@uvlf.sk

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR
BANIA Jacek, prof. Dr. hab.
Fakulta veterinárnej medicíny, Poľnohospodárska univerzita vo Wroclave, Poľská republika
BÍREŠ Jozef, prof., MVDr., DrSc.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
FORRAI Eva, Ing.
Slovenský zväz spracovateľov mäsa
GOLIAN Jozef, prof., Ing., Dr.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, Slovenská republika
KROMEROVÁ KATARÍNA, MUDr.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MIGDAL, Wladyslaw, prof., dr. hab.
Fakulta potravinárskej technológie, Poľnohospodárska univerzita Krakow, Poľská republika
MOJŽIŠOVÁ Jana, Dr. h. c. prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
NAGY Jozef, prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
PAULSEN Peter, prof. Dr. Med. Vet. Dipl. ECVPH
Univerzita veterinárnej medicíny, Viedeň, Rakúsko
TREMLOVÁ Bohuslava, doc., MVDr., CSc.
Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie, VFU Brno, Česká republika
TUREK Peter, prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
ZDOLEC Nevijo, assoc. prof. DVM, Ph.D.
Fakulta veterinárnej medicíny, Univerzita Záhreb, Chorvátsko