ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD.
Popelka Peter, prof. MVDr., PhD.
Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD.
Bartkovský Martin, Mgr., PhD.
Bystrický Milo, Ing., Mgr.
Jevinová Pavlína, MVDr., PhD.
Kotrčová Zuzana, Ing.
Regecová Ivana, MVDr., PhD.
Semjon Boris, MVDr., PhD.
Škovranová Eva

KONTAKT
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra hygieny a technológie potravín
Komenského 73
041 81 Košice
Slovenská republika
hygiena.alimentorum@uvlf.sk
+421 905 984 756; +421 915 984 010