ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Bartkovský Martin, Mgr., PhD.
Jevinová Pavlína, MVDr. PhD.
Kožárová Ivona, doc. MVDr. PhD.
Bystrický Milo, Ing. Mgr.
Popelka Peter, doc. MVDr. PhD.
Regecová Ivana, MVDr. PhD.
Semjon Boris, MVDr. PhD.
Škovranová Eva
Turek Peter, prof. MVDr. PhD.

KONTAKT
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Katedra hygieny a technológie potravín
Komenského 73
041 81 Košice
Slovenská republika
hygiena.alimentorum@uvlf.sk
+421 905 910 221; +421 915 984 752