logo_UVLF_SK_100      logo_SVPS_100      logo_EFSA_100      logo_SZSM_60_2      logo_SSP

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
SLOVENSKÝ ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE

HYGIENA ALIMENTORUM XLI
Medzinárodná vedecká konferencia
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA KVALITY A ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

POZOR: NOVÝ TERMÍN 21. – 23. novembra 2021

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu súvisiacu s pandémiou vírusu COVID-19 a nemožnosť v najbližšej dobe organizovať spoločenské podujatia sa organizačný výbor konferencie rozhodol presunúť 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM na budúci rok.
Organizátor a spoluorganizátori konferencie si Vás preto dovoľujú srdečne pozvať na 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM s nezmenenou témou „Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov“, ktorý sa uskutoční v novom termíne 21. – 23. novembra 2021 v Hoteli Patria **** Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách. Taktiež sa presúva aj „Súťaž o najlepší vybraný trvanlivý mäsový výrobok konferencie“.