SPOLUORGANIZÁTORI

logo_UVLF_SK_100
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN
http://www.uvlf.sk

logo_SVPS_100
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
https://www.svps.sk

logo_EFSA_100
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
http://www.mpsr.sk

logo_SZSM_100_2
SLOVENSKÝ ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA
https://www.slovmaso.sk/

logo_SSP
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE
https://ife.sk